FC TUUSULA KORONASUOSITUSTEN TULKINTOJA

FC Tuusula ry seuraa viranomaisten ja Salibandyliiton tiedottamista.

Joukkueiden vastuuhenkilöt (joukkueenjohtajat ja valmentajat) vastaavat siitä, että ohjeistukset otetaan käytäntöön välittömästi ja, että niitä noudatetaan.


Päivitetyt suositukset 1.4.2021 alkaen


Keusote suosittelee, että 1.4.2021 lukien kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Otteluita, kilpailuita, turnauksia, tai tapahtumia ei järjestetä.


Koska Keusoten alueen koronatilanne voi äkillisesti muuttua, tulee toimijoiden varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua tiukentamaan nopeastikin. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen
voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.Tutustu alla oleviin ohjeisiin huolella!


Keusoten tiedote


Tuusulan Tenniskeskuksen tiedote


Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Pienryhmien tulee olla pelaajien osalta vakiintunut, mahdollisuuksien mukaan vain yksi oma valmentaja/pienryhmä.

Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Suurissa tiloissa, kuten salibandyhallissa, voi toimia kaksi ryhmää kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.


Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunta seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.


Salibandyhallin vuorojen osalta käyttöönotosta on sovittava etukäteen. Kaikki vuorot ovat oletusarvoisesti suljettu ilman yhteydenottoa. Ota yhteys Timo Havulinnaan, puh 0400-704704 tai info@tuusulantenniskeskus.fi


Pelitunti lopetetaan 5 min ennen, jotta vaihto sujuu turvallisesti ja vältetään kohtaamisia


Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi. Harjoittelun sisältö tulee olla tekniikkatreenejä tmv, harjoituksissa ei tule pelata, jotta vältetään lähikontkatit.

Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä,
käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

Toimintaan saa osallistua ainoastaan, jos tuntee itsensä täysin terveeksi. Mukaan ei myöskään saa tulla, jos joku samassa taloudessa asuvista on sairaana.


Pukeutumis- ja peseytymistilat ovat suljettuna.


Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin.
Suosittelemme, että joukkueet seuraavat Salibandyliiton ja viranomaisten tiedottamista myös itsenäisesti ja lisäksi ottavat käyttöön koronavilkun.

  • Tautitapauksesta pidetään seuran johtokunta ajan tasalla.
  • Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia.
  • Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen.

SALIBANDYLIITON, VALTIONEUVOSTON THL:N JA
KEUSOTEN KORONAAN LIITYVÄT TÄRKEÄT SIVUT

https://salibandy.fi/fi/info/koronapandemia/

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-valtakunnallisista-ja-alueellisista-suosituksista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi

https://thl.fi/fi/

https://www.keski-uudenmaansote.fi/