FC TUUSULA KORONASUOSITUSTEN TULKINTOJA

FC Tuusula ry seuraa viranomaisten ja Salibandyliiton tiedottamista.

Joukkueiden vastuuhenkilöt (joukkueenjohtajat ja valmentajat) vastaavat siitä, että ohjeistukset otetaan käytäntöön välittömästi ja, että niitä noudatetaan.


Päivitetyt suositukset 3.5.2021 alkaen


Asiakas- ja toimitilojen avautuessa tulee noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 22.4.2021 antamaa tartuntatautilain pykälään 58 d perustuvaa päätöstä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä. Päätös on voimassa aikavälillä 1.-16.5.2021.

Koska Keusoten alueen koronatilanne voi äkillisesti muuttua, tulee toimijoiden varautua siihen, että suosituksia ja rajoituksia voidaan joutua tiukentamaan nopeastikin. Toiminnassa on noudatettava viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita. Viranomaisten antamien ohjeiden rikkominen
voi johtaa tilavarausten peruuttamiseen tai toiminnan keskeyttämiseen.Tutustu alla oleviin ohjeisiin huolella!


Keusoten tiedote


Tuusulan Tenniskeskuksen tiedote


Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.

Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Suurissa tiloissa, kuten salibandyhallissa, voi toimia kaksi ryhmää kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.

Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunta seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.

Salibandyhallin vuorojen osalta käyttöönotosta on sovittava etukäteen. Kaikki vuorot ovat oletusarvoisesti suljettu ilman yhteydenottoa. Ota yhteys Timo Havulinnaan, puh 0400-704704 tai info@tuusulantenniskeskus.fi

Pelitunti lopetetaan 5 min ennen, jotta vaihto sujuu turvallisesti ja vältetään kohtaamisia

Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.

Toiminnassa noudatetaan viranomaisten ja liikunnan osalta lisäksi Olympiakomitean antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä.

Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.

Toimintaan saa osallistua ainoastaan, jos tuntee itsensä täysin terveeksi. Mukaan ei myöskään saa tulla, jos joku samassa taloudessa asuvista on sairaana.

Pukeutumis- ja peseytymistilat ovat suljettuna.

Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin.
Suosittelemme, että joukkueet seuraavat Salibandyliiton ja viranomaisten tiedottamista myös itsenäisesti ja lisäksi ottavat käyttöön koronavilkun.

  • Tautitapauksesta pidetään seuran johtokunta ajan tasalla.
  • Mikäli joukkueessa todetaan koronatapaus, noudatetaan ensisijaisesti viranomaisten ohjeistuksia.
  • Tautiketjujen jäljittämisestä vastaa viranomainen.

SALIBANDYLIITON, VALTIONEUVOSTON THL:N JA
KEUSOTEN KORONAAN LIITYVÄT TÄRKEÄT SIVUT

https://salibandy.fi/fi/info/koronapandemia/

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-valtakunnallisista-ja-alueellisista-suosituksista-koronaepidemian-leviamisen-estamiseksi

https://thl.fi/fi/

https://www.keski-uudenmaansote.fi/