Missio - seuran perustehtävä

FC Tuusula tarjoaa Keski-Uudenmaan johtavana seurana
parhaan vaihtoehdon salibandyn harrastamiseen haastaja- ja kilpatasolla


Visio – 2025

Seuralla on toimivat olosuhteet, hyvä seurakulttuuri, joukkueet kaikissa
juniori-ikäluokissa sekä aikuisten edustusjoukkueet

Nuorimmat juniorit liittyvät seuraan kerhotoiminnan kautta ja seura tarjoaa
junioripelaajille selkeän pelaajapolun koko peliuran ajan aina
edustusjoukkueisiin saakka

Laajaja tasokas valmennusresurssi sekä osaava hallinto varmistavat toiminnan
hallitun kehittämisen


Toimintaa ohjaavat arvot

FC Tuusula on paikallinen seura, mutta avoin muilta paikkakunnilta tulijoita kohtaan

Seuran jäsenten, pelikavereiden, vastustajien, tuomareiden ja toimitsijoiden kunnioittaminen sekä tasa-arvoinen kohtelu

Pelaajana kehittymisen korostaminen sekä taidollisesti että osana joukkuetta

Aktiivinen ja avoin tiedottaminen joukkueiden ja seuran kuulumisista

Suomen lakien sekä salibandyliiton sääntöjen ja määräysten noudattaminen

Seuran jäsenet sitoutuvat noudattamaan urheilun eettisiä ja reilun pelin yleisiä periaatteita (toisen ihmisen kunnioitus ja yhdenvertainen kohtelu, rehellisyys, avoimuus,oikeudenmukaisuus, demokraattisuus, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,vastuullinen kasvatus sekä kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen


Strategiat tavoitteiden saavuttamiseksi

Erinomaiset harjoitus- ja peliolosuhteet kohtuullisin kustannuksin

Joukkuemäärien kasvattaminen vuosittain uusien ikäluokkien perustamisella

Kerhotoiminnan laajentaminen

Osaavan valmennuksen, ml. maalivahtivalmennuksen varmistaminen riittävällä taloudellisella panostuksella

Joukkueiden itsenäinen taloudenpito

Selkeä pelaaja- ja valmentajapolku-malli

Salibandyjaosto kaikkien joukkueiden foorumina yhteisistä asioista sopimiseksi

Valmentajien sisäinen koulutus- ja kehitysmalli

Seuratiedottajan vastuuaktiivisesta ja avoimesta tiedottamisesta seura- ja joukkuetasolla

Seuran toimiston käyttöön ottaminen ja seuratyöntekijän toimen perustaminen

Rakentava yhteistyö tärkeimpien sidosryhmien, Tuusulan kunnan ja sponsoreiden kanssa