Päätöksenteko

Seuratason asioista päätöksiä tekee FC Tuusulan hallitus. Seuran salibandyjoukkueiden yhteisiä asioita valmistelee salibandyjaosto. Jaosto tekee tarvittaessa asian niin vaatiessa esityksiä seuran hallitukselle päätettäväksi.

Joukkuekohtaiset asiat päätetään joukkueessa sovitun menettelyn mukaisesti. Yhteistä näkemystä ja päätöksentekoa vaativissa asioissa yleisenä käytäntönä ovat ns. vanhempain kokoukset. Jokaisessa
joukkueessa on valmennusresurssin lisäksi vähintään yksi joukkueenjohtaja. Vastuuhenkilöiden lukumäärä ja rooli voi vaihdella eri joukkueen tarpeista johtuen merkittävästikin

Viestintä

FC Tuusulan viestinnällä on kaksi tasoa; seura- ja joukkuetaso. Seuratasolla viestinnän linjoja koordinoi seuran puheenjohtaja. Hänellä on käytännön työssä apunaan viestintävastaava ja webmaster.

Joukkueet vastaavat itsenäisesti joukkuetason viestinnästä, jonka periaatteita säätelee yhdessä sovittu minimitason ohjeistus.

Kustannukset

FC Tuusulan talous on terveellä pohjalla. Seura on vakavarainen ja sen kasvu sekä kehitys on hallittua ja harkittua.

Seuratasolla ei muita kustannuksia pelaajille kohdistu kuin FC Tuusulan jäsenmaksu. Kaudella 2021-2020 sen suuruus on 35€.

Pelaajalisenssien, vakuutuksien ja henkilökohtaisten pelivarusteisen hankinnasta vastaa jokainen pelaaja itse.

Joukkuekohtainen pääkustannus on kausi/toimintamaksu. Se voi vaihdella kausittain ja erityisesti joukkueittain sillä muuttuvia tekijöitä on paljon. Pääasiassa ko. maksu koostuu hallivuokrista, sarja- ja turnausmaksuista sekä peliasuista.

Valmentajapalkkioita ei merkittävässä määrin ole tähän kauteen asti kerätty vaan valmennusresurssi on onnistuttu varmistamaan talkoopohjalta. Toiminnan laajentuessa ja kehittyessä voi olla syytä kuitenkin varautua lajille tyypillisesti myös valmennuksen
tuomiin kustannuksiin.

Seura tarjoaa kausittain tarkoituksenmukaisia lisäpalveluja veloituksetta (mm. keskitetty maalivahtivalmennus)

Menettely seurasiirtojen yhteydessä

Joukkueiden toiminnan rahoituksen päävirta koostuu perinteisesti pelaajilta perittävästä kausimaksusta. Sen taso on suoraan riippuvainen pelaajien lukumäärästä. Jos pelaajamäärä muuttuu kauden aikana vaikuttaa se luonnollisesti myös kausimaksun suuruuteen ja esim. kesken kauden poistuvan pelaajan kustannus jää joukkueen muille jäsenille ositettavaksi.

FC Tuusulan joukkueet päättävät ennen uuden kauden alkua kukin itsenäisesti taloudellisesta menettelystä seurasiirtojen yhteydessä. tarvittaessa asia on kuvattu pelaajasopimuksessa. On selvää, että nuorempien ikäluokkien harrastetason joukkueiden menettely asian suhteen voi olla selkeästi erilainen kuin vanhempien ikäluokkien kilpasarjajoukkueilla. Joukkueenjohtajat osaavat kertoa joukkuekohtaisesta menettelystä.